Krusis

Kdo chce mít domov, ten si obvykle musí koupit svoji nemovitost. Protože ne každému je přáno, aby ji od někoho získal. A k tomu je třeba moře peněz.

Získejte dotace SVJ

Společenství vlastníků jednotek mohou od státu získat značné množství dotací. Dotace mohou být určeny na renovaci fasády, zateplování, účelovou investiční dotaci na nový výtah, který bude vyhovovat evropským směrnicím, solární panely, plastová okna, aj. Dotace lze získat z krajských dotačních programů nebo z evropských fondů.

Jedním z tuzemských dotačních programů je IROP – integrovaný regionální operační program. Z něj jsou žadatelům poskytovány dotace na zateplování domů, výměnu neekologických zdrojů tepla či pořizování nových zdrojů energie pro bytové domy, a to po celé ČR kromě Prahy. Pro hlavní město existuje samostatný komplexní systém dotací a grantů, které zajišťují jednotlivé městské části.

prefab-898607_1280

Na co konkrétně mohou být SVJ dotace Homepartner.cz využity?

  • instalace prvků stínění – exteriérové prvky

  • instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

  • instalace solárních fotovoltaických soustav

  • instalace solárních termických kolektorů, včetně instalování akumulační nádrže

  • připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií

  • zlepšení tepelných parametrů stavebních konstrukcí bytových domů – zateplení obvodových stěn, střechy, vnitřních konstrukcí, apod.

  • výměna stávajícího zdroje na pevná fosilní paliva za kotel na biomasu

  • výměna stávajícího zdroje tepla na fosilní paliva za jednotku pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, využívající obnovitelné zdroje energie, anebo zemní plyn

  • výměna stávajícího hlavního zdroje tepla na fosilní paliva za plynový kondenzační kotel, případně tepelné čerpadlo, včetně instalování akumulační nádrže

  • regulace nebo modernizace soustavy vytápění objektu a rozvodů teplé užitkové vody, včetně instalace měřicích systémů, atd.

cash-1169650_1280

Další možnou dotací pro SVJ je příspěvek z programu BDBB – bytové domy bez bariér. Tyto dotace jsou určeny na vybudování bezbariérového přístupu do bytového domu, anebo k výtahu. Jedná se o to, aby tyto prvky usnadňovaly přístup do domu a bytu a umožňovaly snazší přemísťování osob se sníženou pohybovou schopností – jde třeba o speciální plošiny.