Krusis

Kdo chce mít domov, ten si obvykle musí koupit svoji nemovitost. Protože ne každému je přáno, aby ji od někoho získal. A k tomu je třeba moře peněz.

Betonový plot versus cihlová zeď

Kdokoli se rozhodne stavět oplocení v podobě neprůhledného zdiva, má možnost stavět klasickým způsobem, jak tomu bylo dříve, anebo využije moderní technologie betonových plotů z armovaných odlitků. Jestliže oba způsoby navzájem porovnáme, vyjdou nám zajímavé výsledky:

betonový plot

Základy – výstavba zídky z cihel či tvárnic vyžaduje bezpodmínečně pevné základy. A to koncipované tak, že budou vyhloubeny a zabetonovány po celé délce zdiva a budou dostatečně hluboké. Konkrétně to znamená, že např. pro cihlovou zídku vysokou půl druhého metru, potřebujete vyhloubit do země základovou rýhu hlubokou minimálně 80 cm, širokou na šířku cihly, případně zpevněnou ocelovými sloupky v určitých rozestupech. Jde tedy o to, že hloubení základů značně prodraží a prodlouží výstavbu zdi z cihel a řádově se jedná o několik týdnů intenzivní pracovní činnosti.

cihlová zeď

U betonových plotů z prefabrikátů je to mnohem jednodušší. Tam se hloubí základy pouze pro svislé sloupky ve dvoumetrových rozestupech, do hloubky 80 cm, což zkracuje délku pracovního procesu mnohonásobně. Betonový plot tak postavíte nikoli v řádu týdnů, ale za několik dnů.

Vzhled – cihlovou zeď musíte omítnout anebo ji něčím obložit, pokud vysloveně netrváte na stavbě ve stylu anglických hrabství. Povrchová úprava cihlové zdi je pak velmi finančně nákladná. V praxi se to většinou řeší popínavými rostlinami nebo živým plotem. U betonových plotů je již povrchová úprava zajištěna, jednotlivé díly se vyrábí s různými reliéfy a v pestrých barvách a mnohá řešení jsou sama o sobě ozdobná, aniž by to vyžadovalo jakoukoli povrchovou úpravu. Betonový plot v Brně lze také dobře kombinovat s dřevěným masivem v podobě vodorovných latí, pokládaných přes sebe v určitém úhlu. V praxi se na některých místech setkáváme i se střídáním jednotlivých polí ve dvou barvách ve stylu šachovnice, což může vyvolat zajímavý vizuální efekt.