Krusis

Kdo chce mít domov, ten si obvykle musí koupit svoji nemovitost. Protože ne každému je přáno, aby ji od někoho získal. A k tomu je třeba moře peněz.

Výpověď

Pokud si přejete ukončit pracovní poměr, dle zákona vám v tom nesmí nikdo bránit ani vám dělat podmínky těžší. Přesto ale existuje série pravidel, které musíte dodržet. Jak je to s těmito pravidly, když opouštíte práci dohodou nebo o provedení práce? Může dobrovolné ukončení pracovního poměru z vaší strany nějak negativně ovlivnit výši potenciálních sociálních dávek na podporu nezaměstnaných?

Zákoník práce
Odcházíte-li z práce, jste to vy, kdo ukončuje současný pracovní poměr. Z toho důvodu se musíte řídit pravidly, která jsou v tomto zákoníku sepsána.

Jak sát šéfovi sbohem a šáteček v normách zákona?

o Rozvázat pracovní poměr dohodou
Pakliže neukončujete práci z důvodu vašeho zdraví či kvůli tomu, že vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu za vykonanou práci, můžete se se zaměstnavatelem dohodnout na rozvázání pracovního poměru. Pokud se vám povede sjednat si tuto dohodu, nemusíte zpravidla čekat celou výpovědní lhůtu a v práci můžete skončit do pár týdnů. Tato dohoda musí být sjednána a doložena písemně, a to z obou zavazujících se stran. Zaměstnanec i zaměstnavatel musejí obdržet totožné kopie smlouvy. Zaměstnavatel nemusí však na dohodu o rozvázání pracovního poměru přistoupit.

o Okamžitě zrušit pracovní poměr (na hodinu)
K tomuto ukončení pracovního poměru musíte splňovat jisté pracovní podmínky. Mezi těmito je například váš zdravotní stav (včetně emocionálního), pakliže o tom rozhodne ošetřující nebo obvodní lékař. V tomto případě vás musí zaměstnavatel buďto přidělit na jiné, bezpečnější pracovní místo, a to do patnácti dnů od vyjádření lékaře, anebo můžete ihned ukončit pracovní poměr. Tento případ se vztahuje také na situaci, kdy jste do patnácti dnů od splatnosti nedostali žádný finanční obnos ve formě platu, mzdy, náhrady mzdy nebo částečnou mzdu. V každém případě je nutné, abyste sepsali důvod(y), proč ukončujete poměr. V této alternativě ukončení práce je váš zaměstnavatel povinen platit vám náhradu mzdy po dobu výpovědní lhůty ve výši vašeho platu, která trvá dva až tři měsíce.

o Výpověď ze smlouvy
Tuto formu ukončení pracovního poměru může zaměstnanec podat kdykoli, a to bez udání důvodu. Přesto je nutné držet se podmínek zákoníku práce, které jsou následující: sepsání výpovědi, nadepsání formy, uvést jak dlouho a na jaké pozici pracujete, samozřejmě uvést vaše údaje. Nezapomeňte na podpis a datum. Důležitý je i fakt, že musíte dodržet výpovědní lhůtu, která je zpravidla dva měsíce. Tato lhůta se započítává od prvního dne následujícího měsíce

o Zrušení pracovního poměru ve zkušební době
Máte možnost skončit v práci bez udání důvodu, a to v zásadě ze dne na den. Přesto je morální, oznámit to svému zaměstnavateli poslat písemné ukončení poměru. Nemusíte uvádět důvody. Pracovní poměr tak končí ve chvíli, kdy tento papír podepíšete.

Nezařazené